Siste oppdatering :
18/01/2021
Referanser   Referanser 4358  
Type : Journal
Internett-koblingen : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

Forskerteamet : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Forfattere : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
Tittel : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
Nummer : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Turbidimetri Partikkeltelling 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling Osmolalitetsmåling 
Kommentarer : 
Metode ikke vist, men artikkelen henviser til en validert metode

Lister
InjeksjonCisatracurium besylate Kurarelignende middel
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
48 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 0,1 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 0,1 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
2 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 0,1 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
2 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 0,1 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
2 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 2 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 2 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 5 mg/ml 23-27°C Ikke angitt
7 Dag
Oppløsningsstabilitet Sprøyte polypropylen Ingen 5 mg/ml 4-6°C Ikke angitt
7 Dag

  Mentions Légales