Τελευταία ενημέρωση :
27/01/2021
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 4358  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

Ερευνητικές ομάδες : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Συγγραφείς : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
τίτλος : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
αριθμός : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Επίπεδο αποδείξεων : 
Επίπεδο των αποδεικτικών στοιχείων C+
Η φυσική σταθερότητα : 
Νεφελομετρία Καταμέτρηση σωματιδίων 
Χημική Σταθερότητα : 
Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Απόδοσης - ανιχνευτής υπεριώδους
Η Σταθερότητα ορίζεται ως το 95% της αρχικής συγκέντρωσης
άλλες μέθοδοι : 
Μέτρηση PH Μέτρηση της ωσμωτικότητας 
Σχόλια : 
Η Μέθοδος δεν φαίνεται, αλλά το άρθρο αναφέρεται σε μια επικυρωμένη μέθοδο

Καταστάσεις
ΕνέσιμοCisatracurium besylate Κουραριομιμητικό
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
48 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
24 Ώρα
Σταθερότητα διαλυμάτων Πολυολεφίνη Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Χλωριούχο νάτριο 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Γλυκόζη 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
2 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 2 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 2 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 5 mg/ml 23-27°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα
Σταθερότητα διαλυμάτων σύριγγα πολυπροπυλένιο Ουδέν 5 mg/ml 4-6°C Απροσδιόριστο
7 Ημέρα

  Mentions Légales