Последно актуализиране :
01/12/2020
Библиография   Библиография 4358  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

Изследователски екипи : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Автори : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
Заглавие : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
Референция : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
турбидиметрия Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 
Методът не е показан, но статията се отнася към валидиран метод

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенCisatracurium besylate Кураре-миметик
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
48 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
2 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,1 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
2 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Glucose 5% 0,1 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
2 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 2 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 2 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 5 mg/ml 23-27°C Не е уточнено
7 Ден
Стабилност на разтвори шприц полипропилен Няма 5 mg/ml 4-6°C Не е уточнено
7 Ден

  Mentions Légales