Pēdējā atjaunošana :
18/01/2021
Literatūras saraksts   Literatūras saraksts 4358  
Tips : Žurnāls
Interneta saite : http://dx.doi.org/10.1016/j.annfar.2014.03.009

Pētniecības grupas : Clermont-Ferrand - University Hospital Gabriel Monpied, Department of Pharmacy
Autori : Pignard J, Bourdeaux D, Kauffmann S, Constantin J.M, Sautou V.
Nosaukums : Stabilité physico-chimique des solutions injectables de bésilate de cisatracurium dans les conditions cliniques d'utilisation
Numurs : Ann Fr Anesth Réanim ; 33, 5: 304-309. 2014

Pierādījumu līmeni : 
Pierādījumu līmenis C+
Fizikālā stabilitāte : 
Turbidimetriskā metode Daļiņu skaitīšana 
ķīmiskā stabilitāte : 
Augstas efektivitātes šķidruma hromatogrāfija – UV detektēšana
Stabilitāte panākta ar 95% no sākotnējās koncentrācijas
Citas metodes : 
PH mērījums Osmotiskais mērījums 
Komentāri : 
Metode nav norādīta, bet uz izstrādājumu ir attiecināma apstiprināta metode

Saraksti
InjekcijaCisatracurium besylate Kurarīnmimētiķis
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns Nātrija hlorīds 0.9% 0,1 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
48 Stunda
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns Nātrija hlorīds 0.9% 0,1 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns 5% glikoze 0,1 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
24 Stunda
Šķīduma stabilitāte Poliolefīns 5% glikoze 0,1 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nātrija hlorīds 0.9% 0,1 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
2 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nātrija hlorīds 0.9% 0,1 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna 5% glikoze 0,1 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
2 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna 5% glikoze 0,1 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
2 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nekāds 2 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nekāds 2 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nekāds 5 mg/ml 23-27°C Nav specifisks
7 Diena
Šķīduma stabilitāte Šļirce polipropilēna Nekāds 5 mg/ml 4-6°C Nav specifisks
7 Diena

  Mentions Légales