Posledná aktualizácia :
18/04/2024
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 190  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

Výskumné tímy : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Autori : Lee MG.
Titul : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Úroveň dôkazu : 
Fyzikálna stabilita : 
Chemická stabilita : 
Iné metódy : 
Komentáre : 

Zoznam zlúčenín
InjekciaDiazepam Anxiolytikum
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
InjekciaIsosorbide dinitrate Vazodilatans
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia
InjekciaNitroglycerin Vazodilatans
Faktory ovplyvňujúce stabilitu Obal Polyvinylchlorid (PVC) Indukuje Absorpcia

  Mentions Légales