Последно актуализиране :
18/04/2024
Библиография   Библиография 190  
Вид : Списание
Уеб връзка : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

Изследователски екипи : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Автори : Lee MG.
Заглавие : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
Референция : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Ниво на доказателства : 
физическа стабилност : 
Химическа стабилност : 
Други методи : 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенDiazepam Анксиолитик
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Инжекция/ИнжекционенIsosorbide dinitrate Вазодилататор
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция
Инжекция/ИнжекционенNitroglycerin Вазодилататор
Фактори, повлияващи стабилността Контейнер Поливинил хлорид Предизвиква Абсорбция

  Mentions Légales