Τελευταία ενημέρωση :
18/04/2024
Βιβλιογραφία   Βιβλιογραφία 190  
τύπος : εφημερίδα
σύνδεση στο internet : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

Ερευνητικές ομάδες : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Συγγραφείς : Lee MG.
τίτλος : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
αριθμός : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Επίπεδο αποδείξεων : 
Η φυσική σταθερότητα : 
Χημική Σταθερότητα : 
άλλες μέθοδοι : 
Σχόλια : 

Καταστάσεις
ΕνέσιμοDiazepam Αγχολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
ΕνέσιμοIsosorbide dinitrate Θρομβολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση
ΕνέσιμοNitroglycerin Θρομβολυτικό
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα Υποδοχέας Πολυβινυλοχλωρίδιο Προκαλεί Απορρόφηση

  Mentions Légales