Laatste update :
18/04/2024
Literatuur   Literatuur 190  
Type : Artikel
Internetlink : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

Onderzoeksgroepen : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Auteur : Lee MG.
Titel : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
Nummer : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Niveau van bewijs : 
Fysische stabiliteit : 
Chemische stabiliteit : 
Andere methoden : 
Reacties : 

Stoffenlijst
Injecteerbaar geneesmiddelDiazepam Anxiolyticum
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Verpakking Polyvinylchloride (PVC) Veroorzaakt Absorptie
Injecteerbaar geneesmiddelIsosorbide dinitrate Vaatverwijder
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Verpakking Polyvinylchloride (PVC) Veroorzaakt Absorptie
Injecteerbaar geneesmiddelNitroglycerin Vaatverwijder
Factoren die de stabiliteit beïnvloeden Verpakking Polyvinylchloride (PVC) Veroorzaakt Absorptie

  Mentions Légales