Poslední aktualizace :
18/04/2024
Odkazy   Odkazy 190  
Typ : Noviny
Internetový odkaz : http://www.ajhp.org/cgi/content/abstract/43/8/1945

Výzkumné týmy : Penarth - Saint Mary Hospital, Pharmaceutical unit
Autor : Lee MG.
Titul : Sorption of four drugs to polyvinyl chloride and polybutadiene intravenous administration sets.
Référence : Am J Hosp Pharm ; 43: 1945-1950. 1986

Úroveň důkazu : 
Fyzikální stabilita : 
Chemická stabilita : 
Jiné metody : 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceDiazepam Anxiolytikum
Faktory ovlivňující stabilitu Obal Polyvinyl chlorid Indukuje Absorpce
InjekceIsosorbide dinitrate Vasodilatans
Faktory ovlivňující stabilitu Obal Polyvinyl chlorid Indukuje Absorpce
InjekceNitroglycerin Vasodilatans
Faktory ovlivňující stabilitu Obal Polyvinyl chlorid Indukuje Absorpce

  Mentions Légales