Τελευταία ενημέρωση :
04/08/2021
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εγγραφείτε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2650
Συστατικό : 813
Φαρμακολογική τάξη : 46
Σταθερότητα διαλυμάτων : 5898
Σταθερότητα σε μίγματα : 1187
Συμβατότητες : 11838
Εμπορική ονομασία : 4523
Νέα - Συστατικό  
Αναλγητικό Πόσιμο διάλυμα Buprenorphine 16/07/2021
Θρομβολυτικό Πόσιμο διάλυμα Ambrisentan 16/07/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Gemtuzumab ozogamicin 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estrone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Progestérone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Testostérone 03/06/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Pemetrexed diarginine 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estradiol 01/06/2021
Αντιϋπερτασικό Πόσιμο διάλυμα Nicardipine hydrochloride 26/05/2021
Αντιπηκτικό Ενέσιμο Nafamostat 19/04/2021
Ορμόνη Ενέσιμο Thiamazole 09/03/2021
Αγχολυτικό Κάψουλα Midazolam hydrochloride 03/03/2021
Λοιπά Ενέσιμο Turoctocog alfa 03/03/2021
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefiderocol sulfate tosylate 03/03/2021
Αντιαρρυθμικό Ενέσιμο Flecainide acetate 04/12/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefotiam 04/12/2020
Λοιπά Πόσιμο διάλυμα Carbimazole 01/12/2020
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Durvalumab 25/11/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Imipenem-Cilastatin / Relebactam 12/11/2020
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Avelumab 04/11/2020
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4587 Stability-indicating LC-MS Method for Determination of Stability of Extemporaneously Compounded Buprenorphine Oral Syringes for Neonatal Abstinence Syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther 09/06/2021
4578 Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques 12/05/2021
4579 Application of the HPLC Method in Parenteral Nutrition Assessment: Stability Studies of Ondansetron Processes 12/05/2021
4575 Physicochemical and Microbiological Stability of Compounded Metronidazole Suspensions in PCCA SuspendIt. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4576 Stability of Extemporaneously-compounded Nadolol 10-mg/mL Suspension in Oral Mix in Glass and Plastic Bottles and Plastic Syringes. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4577 Stability of Fagron's Phytobase Cream Compounded with Various Hormones. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4572 Toward Safe Pharmacotherapy: The Interplay between Meropenem and Parenteral Nutrition Admixtures. Antibiotics 04/05/2021
4571 Levosimendan (Simdax 2.5 mg/ml) - Summary of Product Characteristics Orion Pharma 19/04/2021
4568 Long-term physico-chemical stability of 5-fluorouracile at standardised rounded doses (SRD) in MyFuser® portable infusion pump. Journal of Chemotherapy 13/04/2021
4569 Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications. Hosp Pharm 13/04/2021
4570 Investigations of Physical Compatibilities of Commonly Used Intravenous Medications with and without Parenteral Nutrition in Pediatric Cardiovascular Intensive Care Unit Patients. Pharmaceuticals 13/04/2021
4567 Addition of Regular Insulin to Ternary Parenteral Nutrition: A Stability Study. Pharmaceutics 08/04/2021
4560 Stability Determination of an Extemporaneously Compounded Ambrisentan Suspension by High Performance Liquid Chromatography Analysis. J Pediatr Pharmacol Ther 07/04/2021
4561 New liquid oral formulations of hydroxychloroquine: a physicochemical stability study. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 07/04/2021
4563 Stability study of a compounded oral solution of nicardipine for the treatment of hypertension in children. Eur J Pharm Sci 07/04/2021
4556 The Physical Compatibility of Clinically Used Concentrations of Diltiazem Hydrochloride With Heparin Sodium. J Pharm Technol 24/03/2021
4559 Physical Compatibility and Chemical Stability of Fentanyl and Naloxone Hydrochloride in 0.9% Sodium Chloride Injection Solution for Patient-Controlled Analgesia Administration. Drug Design Dev Ther 24/03/2021
4546 Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags. EJHP 23/03/2021
4548 Intravenous Compatibility of Ceftazidime/Avibactam and Aztreonam Using Simulated and Actual Y-site Administration. Clin Ther 23/03/2021
4550 The compatibility of a low concentration of hydrocortisone sodium succinate with selected drugs during a simulated Y-site administration. Crit Care Resusc 23/03/2021
4545 Physical compatibility of nafamostat with analgesics, sedatives, and muscle relaxants for coronavirus disease treatment. Journal of Nippon Medical school 22/03/2021
4538 Compatibility of pentoxifylline and parenteral medications. Archives of Disease in Childhood 19/03/2021
4532 Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics Roche Products Limited 25/02/2021
4529 Arsenic trioxide - Summary of Product Characteristics Accord Healthcare S.L.U. 23/02/2021
4528 Physical Compatibility of Cefiderocol with Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration. Int J Pharm Compound 12/02/2021
4526 Stability of mitomycin in polypropylene syringes for use in glaucoma surgery. EJOP 02/02/2021
4525 Evaluation of the Physico-Chemical and Biological Stability of SB8 (Aybintio), a Proposed Biosimilar to Bevacizumab, Under Ambient and In-Use Conditions. Adv Ther 28/01/2021
4523 Formulation and stability study of hydroxychloroquine sulfate oral suspensions. Pharm Dev Technol 20/01/2021
4524 Physical compatibility of the propofol emulsion with 33 drugs used in anaesthesiology. ESCP Symposium, Geneva, Switzerland 20/01/2021
4522 Six months stability investigation of sufentanil and ropivacaine/levobupivacaine admixtures in plastic container by LC-UV. J Pharm Biomed Anal 19/01/2021

  Mentions Légales