Τελευταία ενημέρωση :
13/08/2020
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2425
Συστατικό : 792
Φαρμακολογική τάξη : 46
Σταθερότητα διαλυμάτων : 5631
Σταθερότητα σε μίγματα : 1147
Ασυμβατότητες : 5134
Εμπορική ονομασία : 4307
Νέα - Συστατικό  
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4449 Stability assessment of levofloxacin in three different suspension vehicles. J Pharm Pract and Res 27/05/2020
4412 Chiral Stability of an Extemporaneously Prepared Clopidogrel Bisulfate Oral Suspension. J Pediatr Pharmacol Ther 12/05/2020
4416 Stability of Hydrocortisone Preservative-Free Oral Solutions. J Pediatr Pharmacol Ther 12/05/2020
4424 Etude de stabilité d'une suspension buvable de cloxacilline à usage pédiatrique. 11ème Recontres Convergences Santé Hôpital 12/05/2020
4408 Stability of Azathioprine, Clonidine Hydrochloride, Clopidogrel Bisulfate, Ethambutol Hydrochloride, Griseofulvin, Hydralazine Hydrochloride, Nitrofurantoin, and Thioguanine Oral Suspensions Compounded with SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compound 11/05/2020
4411 Physical Compatibility of Medications Used in Critically Ill Patients with Balanced Fluid Solutions. Int J Pharm Compound 11/05/2020
4406 Stability of Methadone Hydrochloride for Injection in Saline Solution Can J Hosp Pharm 07/05/2020
4404 Compatibility studies of seven commonly used drugs for parenteral administration in palliative care. JFSPH 2019 29/04/2020
4403 Stability in clinical use and stress testing of meropenem antibiotic by direct infusion ESI-Q-TOF: Quantitative method and identification of degradation products. J Pharm Biomed Anal 21/04/2020
4397 Stability of extemporaneously compounded temozolomide 10 mg/mL suspensions in Oral Mix SF in glass and plastic syringes. J Oncol Pharm Practice 31/03/2020
4398 Compatibility of intravenous busulfan with BBraun giving sets, fludarabine and Posiflush. J Pharm Pract and Res 31/03/2020
4396 Stability of the trastuzumab biosimilar ABP 980 compared to reference product after intravenous bag preparation, transport and storage at various temperatures, concentrations and stress conditions. GaBI Journal 30/03/2020
4388 The Effect of Manufacturer on the Compounding of Omeprazole Suspensions and Their Stability Assessment. Int J Pharm Compound 25/03/2020
4389 Compatibilité physique des médicaments administrés en Y aux soins intensifs, en particulier la dexmédétomidine, le lévosimendan et la kétamine. Pharmactuel 25/03/2020
4391 Stability of a New Generic Formulation of Bortezomib Injection (MDA brand) In Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C). Sunnybrook Health Sciences Centre 25/03/2020
4392 Stability of a New generic Formulation of Bortezomib Injection (Apotex brand) in Vials and Syringes Stored at 4°C and Room Temperature (25°C). Sunnybrook Health Sciences Centre 25/03/2020
4393 Chemical Stability of Epinephrine Diluted in 0.9% Sodium Chloride and Stored in Polypropylene (PP) Syringes at 4°C and 25°C. Sunnybrook Health Sciences Centre 25/03/2020
4395 Stability of Morphine Solutions of 20, 40, 100 , 200 and 1,000 µg/mL in Syringes Following Dilution with 0.9% Sodium Chloride or D5W at Room Temperature (25°C). Sunnybrook Health Sciences Centre 25/03/2020
4380 Posaconazole (Noxafil®) - Summary of Product Characteristics Merck Sharp & Dohme Limited 26/02/2020
4378 Stability of ceftolozane and tazobactam in different peritoneal dialysis solutions. Perit Dial Int 20/02/2020
4377 Ionic lodinated Contrast Medium and Amobarbital Sodium Mixtures: Potential for Precipitation. Radiology 18/02/2020
4374 Long-term Physicochemical Stability of Concentrated Solutions of Isosorbide Dinitrate in Polypropylene Syringes for Administration in the Intensive Care Unit. Int J Pharm Compound 11/02/2020
4375 Stability of Metronidazole Free-base Oral Suspensions Formulated with United States Pharmacopeia-grade Metronidazole Powder and Commercial Metronidazole Tablets. Int J Pharm Compound 11/02/2020
4376 Compatibility of Melphalan in Iodinated Contrast Media. Int J Pharm Compound 11/02/2020
4373 Evaluation of the stability of vancomycin solutions at concentrations used in clinical services. EJHP 10/02/2020
4371 Physicochemical Compatibility of Amiodarone with Parenteral Nutrition. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition 21/01/2020
4369 Physical and chemical stability of a generic etoposide formulation as an alternative to etoposide phosphate J Pharm Biomed Anal 16/01/2020
4370 Physical stability of an all-in one parenteral nutrition admixture for preterm infants upon mixing with micronutrients and drugs EJHP 16/01/2020
4368 Physical, chemical, and microbiological stability study of diluted atropine eye drops. J Pharm Health Care Sci 20/12/2019
4367 The Degradation of Mitomycin C Under Various Storage Methods. J Glaucoma 05/12/2019

  Mentions Légales