Τελευταία ενημέρωση :
22/01/2022
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εγγραφείτε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2683
Συστατικό : 822
Φαρμακολογική τάξη : 46
Σταθερότητα διαλυμάτων : 6026
Σταθερότητα σε μίγματα : 1191
Συμβατότητες : 11998
Εμπορική ονομασία : 4601
Νέα - Συστατικό  
Αντιβιοτικό Πόσιμο διάλυμα Co-trimoxazole 07/12/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Isatuximab 01/12/2021
Λοιπά Πόσιμο διάλυμα Tizanidine hydrochloride 29/11/2021
Αγχολυτικό Υπόθετο Diazepam 29/11/2021
Γενικό αναισθητικό Πόσιμο διάλυμα Ketamine hydrochloride 15/10/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Pemetrexed disodium hemipentahydrate 27/09/2021
Αντιαρρυθμικό Πόσιμο διάλυμα Propafenone Hydrochloride 31/08/2021
Ορμόνη Χάρτινη σακούλα Melatonine 31/08/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Lurbinectedin 27/08/2021
Αναλγητικό Πόσιμο διάλυμα Buprenorphine 16/07/2021
Θρομβολυτικό Πόσιμο διάλυμα Ambrisentan 16/07/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Gemtuzumab ozogamicin 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estrone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Progestérone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Testostérone 03/06/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Pemetrexed diarginine 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estradiol 01/06/2021
Αντιϋπερτασικό Πόσιμο διάλυμα Nicardipine hydrochloride 26/05/2021
Αντιπηκτικό Ενέσιμο Nafamostat 19/04/2021
Ορμόνη Ενέσιμο Thiamazole 09/03/2021
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4652 Nivolumab (Opdivo®) - Summary of Product Characteristics Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals 22/01/2022
4650 Ceftobiprole (Zevtera 500 mg powder for concentrate for solution for infusion.) Summary of Product Characteristics, Advanz Pharma updated 4 aug 2021. Advanz Pharma 12/01/2022
4640 Stability of Ampicillin in Normal Saline Following Refrigerated Storage and 24-Hour Pump Recirculation. Hosp Pharm 08/11/2021
4641 Stability of high concentrated triple intrathecal therapy for pediatrics and mitigation strategies. Eur J Pharm Sci 08/11/2021
4638 Stability of Extemporaneously Compounded Suspensions of Trimethoprim and Sulfamethoxazole in Amber Plastic Bottles and Amber Plastic Syringes. Can J Hosp Pharm 03/11/2021
4639 Stability of N-Acetylcysteine 60 mg/mL in Extemporaneously Compounded Injectable Solutions. Can J Hosp Pharm 03/11/2021
4637 Evaluation of physicochemical and microbiological stability of liquid preparation from tizanidine hydrochloride tablets - a Hospital concern. Braz J Pharm Sci 26/10/2021
4635 Physicochemical stability of human insulin 1 I.U./mL infusion solution in 50 mL polypropylene syringes. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 04/10/2021
4629 Pemetrexed Sandoz - Summary of Product Characteristics (SmPc) 27/09/2021
4628 Development and Validation of a New Storage Procedure to Extend the In-Use Stability of Azacitidine in Pharmaceutical Formulations. Pharmaceuticals 24/09/2021
4619 Stability Study for Clindamycin 9.52mg/mL in 5.0% w/v Glucose 50mL Infusion Bags. Quality Control North West, Stockport NHS Foundati 15/09/2021
4620 Stability Study for Piperacillin/Tazobactam 56.9 mg/mL in Sodium Chloride 0.9% w/v in 50mL Infusion Bags. Quality Control North West, Stockport NHS Foundati 15/09/2021
4621 Stability Study for Piperacillin/Tazobactam 56.9 mg/mL in Glucose 5.0% w/v in 50mL Infusion Bags. Quality Control North West, Stockport NHS Foundati 15/09/2021
4622 Stability Study for Clindamycin 9.52mg/mL in 0.9% w/v Sodium Chloride 50mL Infusion Bags. Quality Control North West, Stockport NHS Foundati 15/09/2021
4617 Isatuximab - SARCLISA 20mg/mL concentrate for solution for infusion - Summary of Product Characteristics - updated 16 August 2021 Sanofi Genzyme 10/09/2021
4618 Physicochemical stability of cefiderocol, a novel siderophore cephalosporin, in syringes at 62.5 mg/mL for continuous administration in intensive care units. EJHP 10/09/2021
4612 Estabilidad de la solución de gentamicina y heparina para sellado de catéter. OFIL 26/08/2021
4608 Durvalumab (Imfinzi - Summery of Product Characteristics, updated August 2021) Astra Zeneca 19/08/2021
4607 Stability of Compounded Clozapine 25 mg/mL and 50 mg/mL Suspensions in Plastic Bottles. Can J Hosp Pharm 13/08/2021
4606 Study on the Optimal Conditions for Long-term Storage of Melatonin Powder as an In-hospital Preparation. Int J Pharm Compound 10/08/2021
4605 Impact of physical incompatibility on drug mass flow rates: example of furosemide-midazolam incompatibility. Ann Allergy 09/08/2021
4602 Physical and Chemical Stability of Dexamethasone Sodium Phosphate in Intravenous Admixtures Used to Prevent Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. Hosp Pharm 06/08/2021
4603 Compatibility of Lactated Ringer’s Injection With 94 Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration. Hosp Pharm 06/08/2021
4600 Physicochemical stability of lurbinectedin reconstituted at 500 µg/mL and diluted at 15, 30, and 70 µg/mL in 0.9% sodium chloride and 5% dextrose. EJOP 04/08/2021
4596 Stability of 5% vancomycin ophthalmic solution prepared using balanced salt solution after freezing for 90 days. Am J Health-Syst Pharm 02/08/2021
4592 The Role of Non-Enzymatic Degradation of Meropenem—Insights from the Bottle to the Body. Antibiotics 30/06/2021
4589 Pemetrexed Mylan - Résumé des caractéristiques du produit Mylan 18/06/2021
4587 Stability-indicating LC-MS Method for Determination of Stability of Extemporaneously Compounded Buprenorphine Oral Syringes for Neonatal Abstinence Syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther 09/06/2021
4584 Long-term stability of 10 mg/mL dobutamine injectable solutions in 5% dextrose and normal saline solution stored in polypropylene syringes and cyclic-oleofin- copolymer vials. EJHP 26/05/2021
4582 Beyond-Use Dates Assignment for Pharmaceutical Preparations: Example of Low-Dose Amiodarone Capsules. J Pharm Technol 25/05/2021

  Mentions Légales