Τελευταία ενημέρωση :
19/04/2021
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εγγραφείτε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2499
Συστατικό : 805
Φαρμακολογική τάξη : 46
Σταθερότητα διαλυμάτων : 5845
Σταθερότητα σε μίγματα : 1181
Ασυμβατότητες : 11787
Εμπορική ονομασία : 4505
Νέα - Συστατικό  
Αντιπηκτικό Ενέσιμο Nafamostat 19/04/2021
Ορμόνη Ενέσιμο Thiamazole 09/03/2021
Αγχολυτικό Κάψουλα Midazolam hydrochloride 03/03/2021
Λοιπά Ενέσιμο Turoctocog alfa 03/03/2021
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefiderocol sulfate tosylate 03/03/2021
Αντιαρρυθμικό Ενέσιμο Flecainide acetate 04/12/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefotiam 04/12/2020
Λοιπά Πόσιμο διάλυμα Carbimazole 01/12/2020
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Durvalumab 25/11/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Imipenem-Cilastatin / Relebactam 12/11/2020
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Avelumab 04/11/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Meropenem Vaborbactam 06/09/2020
Αναλγητικό Ενέσιμο Dezocine 05/09/2020
Λοιπά Ενέσιμο L-carnitine 05/09/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Eravacycline 05/09/2020
Αντιφλεγμονώδες Πόσιμο διάλυμα Hydrocortisone sodium succinate 21/07/2020
Λοιπά Ενέσιμο Glycerophosphate disodium 11/06/2020
Αντιμυκητικό Ενέσιμο Posaconazole 11/06/2020
Αντιβιοτικό Πόσιμο διάλυμα Cloxacilline 03/06/2020
Αντιμυκητικό Πόσιμο διάλυμα Griseofulvine 03/06/2020
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4545 Physical compatibility of nafamostat with analgesics, sedatives, and muscle relaxants for coronavirus disease treatment. Journal of Nippon Medical school 22/03/2021
4532 Atezolizumab (Tecentriq®) - Summary of Product Characteristics Roche Products Limited 25/02/2021
4529 Arsenic trioxide - Summary of Product Characteristics Accord Healthcare S.L.U. 23/02/2021
4528 Physical Compatibility of Cefiderocol with Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration. Int J Pharm Compound 12/02/2021
4526 Stability of mitomycin in polypropylene syringes for use in glaucoma surgery. EJOP 02/02/2021
4525 Evaluation of the Physico-Chemical and Biological Stability of SB8 (Aybintio), a Proposed Biosimilar to Bevacizumab, Under Ambient and In-Use Conditions. Adv Ther 28/01/2021
4523 Formulation and stability study of hydroxychloroquine sulfate oral suspensions. Pharm Dev Technol 20/01/2021
4524 Physical compatibility of the propofol emulsion with 33 drugs used in anaesthesiology. ESCP Symposium, Geneva, Switzerland 20/01/2021
4522 Six months stability investigation of sufentanil and ropivacaine/levobupivacaine admixtures in plastic container by LC-UV. J Pharm Biomed Anal 19/01/2021
4521 Compatibility of injectable posaconazole with drugs commonly used in a hematology care unit. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 12/01/2021
4518 In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion. EJHP 06/01/2021
4520 Physicochemical stability of compounded midazolam capsules over a one-year storage period. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 06/01/2021
4515 Co-Administration of Drugs and Parenteral Nutrition: In Vitro Compatibility Studies of Loop Diuretics for Safer Clinical Practice. Pharmaceutics 16/12/2020
4516 Physicochemical stability of the bevacizumab biosimilar, ABP 215, after preparation and storage in intravenous bags. GaBI Journal 16/12/2020
4512 Assessment of the stability of citrate- buffered piperacillin/tazobactam for continuous infusion when stored in two commercially available elastomeric devices for outpatient parenteral antimicrobial chemotherapy: a study compliant with the NHS Yellow Cover Document requirements EJHP 08/12/2020
4506 Physical compatibility of milrinone 1 mg/mL with select cardiovascular medications during simulated Y-site administration. Am J Health-Syst Pharm 07/12/2020
4507 Compatibility of medications with intravenous lipid emulsions: Effects of simulated Y-site mixing. Am J Health-Syst Pharm 07/12/2020
4510 Stability studies of parenteral nutrition with a high dose of vitamin C. J Oncol Pharm Practice 07/12/2020
4511 Nivolumab (Opdivo®) - Summary of Product Characteristics Bristol Myers Squibb Pharmaceuticals 07/12/2020
4505 Stability of nivolumab in its original vials after opening and handing in normal saline bag for intravenous infusion. Eur J Cancer 27/11/2020
4500 Stability of Extemporaneously Prepared Acetazolamide Oral Suspensions at Two Temperatures. J Pediatr Pharmacol Ther 23/11/2020
4501 The effect of concentration, reconstitution solution and pH on the stability of a remifentanil hydrochloride and propofol admixture for simultaneous co-infusion. BMC Anesthesiology 23/11/2020
4502 Stability of Turoctocog Alfa, a Recombinant Factor VIII Product, during Continuous Infusion In Vitro. TH Open 23/11/2020
4503 Ziconotide (Prialt®) - Summary of Product Characteristics RIEMSER Pharma GmbH 23/11/2020
4498 Development and validation of a new HPLC method for the analysis of a novel oral suspension formulation of 50 mg/mL ursodesoxycholic acid for newborns. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 19/11/2020
4499 Stability evaluation of an extemporaneously compounded carbimazole oral suspension. J Pharm Pract and Res 19/11/2020
4496 Stability Study of Admixtures Combining Ziconotide With Morphine or Sufentanil in Polypropylene Syringes. Neuromodulation 17/11/2020
4493 Physicochemical stability study of MYL-1401O, a biosimilar of trastuzumab, following a transient temperature excursion. J Oncol Pharm Practice 12/11/2020
4494 Long-term stability of cetuximab - Personal communication to INFOSTAB, November 12, 2020. Merck 12/11/2020
4491 Physical compatibility of alprostadil with selected drugs commonly used in the neonatal intensive care units. Eur J Pedia 03/11/2020

  Mentions Légales