Τελευταία ενημέρωση :
15/10/2021
Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Καλώς ήλθατε στη Stabilis. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε το τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, δώστε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Εγγραφείτε

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια infostab@stabilis.org
Βάσεις δεδομένων  
Βιβλιογραφία : 2660
Συστατικό : 817
Φαρμακολογική τάξη : 46
Σταθερότητα διαλυμάτων : 5939
Σταθερότητα σε μίγματα : 1187
Συμβατότητες : 11956
Εμπορική ονομασία : 4525
Νέα - Συστατικό  
Γενικό αναισθητικό Πόσιμο διάλυμα Ketamine 15/10/2021
Αντιαρρυθμικό Πόσιμο διάλυμα Propafenone Hydrochloride 31/08/2021
Ορμόνη Χάρτινη σακούλα Melatonine 31/08/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Lurbinectedin 27/08/2021
Αναλγητικό Πόσιμο διάλυμα Buprenorphine 16/07/2021
Θρομβολυτικό Πόσιμο διάλυμα Ambrisentan 16/07/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Gemtuzumab ozogamicin 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estrone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Progestérone 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Testostérone 03/06/2021
φάρμακο κατά του καρκίνου Ενέσιμο Pemetrexed diarginine 03/06/2021
Ορμόνη Αλοιφές Estradiol 01/06/2021
Αντιϋπερτασικό Πόσιμο διάλυμα Nicardipine hydrochloride 26/05/2021
Αντιπηκτικό Ενέσιμο Nafamostat 19/04/2021
Ορμόνη Ενέσιμο Thiamazole 09/03/2021
Αγχολυτικό Κάψουλα Midazolam hydrochloride 03/03/2021
Λοιπά Ενέσιμο Turoctocog alfa 03/03/2021
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefiderocol sulfate tosylate 03/03/2021
Αντιαρρυθμικό Ενέσιμο Flecainide acetate 04/12/2020
Αντιβιοτικό Ενέσιμο Cefotiam 04/12/2020
Νέα - Βιβλιογραφία  
Ημερομηνία έναρξης
4608 Durvalumab (Imfinzi - Summery of Product Characteristics, updated August 2021) Astra Zeneca 19/08/2021
4606 Study on the Optimal Conditions for Long-term Storage of Melatonin Powder as an In-hospital Preparation. Int J Pharm Compound 10/08/2021
4605 Impact of physical incompatibility on drug mass flow rates: example of furosemide-midazolam incompatibility. Ann Allergy 09/08/2021
4602 Physical and Chemical Stability of Dexamethasone Sodium Phosphate in Intravenous Admixtures Used to Prevent Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting. Hosp Pharm 06/08/2021
4603 Compatibility of Lactated Ringer’s Injection With 94 Selected Intravenous Drugs During Simulated Y-site Administration. Hosp Pharm 06/08/2021
4600 Physicochemical stability of lurbinectedin reconstituted at 500 µg/mL and diluted at 15, 30, and 70 µg/mL in 0.9% sodium chloride and 5% dextrose. EJOP 04/08/2021
4589 Pemetrexed Mylan - Résumé des caractéristiques du produit Mylan 18/06/2021
4587 Stability-indicating LC-MS Method for Determination of Stability of Extemporaneously Compounded Buprenorphine Oral Syringes for Neonatal Abstinence Syndrome. J Pediatr Pharmacol Ther 09/06/2021
4584 Long-term stability of 10 mg/mL dobutamine injectable solutions in 5% dextrose and normal saline solution stored in polypropylene syringes and cyclic-oleofin- copolymer vials. EJHP 26/05/2021
4583 Prolonged In-use Stability of Diluted Atezolizumab in Commercial Intravenous Bags Int J Pharm Compound 25/05/2021
4578 Etude de stabilité de médicaments anticancéreux injectables : apports analytiques et pharmaceutiques 12/05/2021
4579 Application of the HPLC Method in Parenteral Nutrition Assessment: Stability Studies of Ondansetron Processes 12/05/2021
4575 Physicochemical and Microbiological Stability of Compounded Metronidazole Suspensions in PCCA SuspendIt. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4576 Stability of Extemporaneously-compounded Nadolol 10-mg/mL Suspension in Oral Mix in Glass and Plastic Bottles and Plastic Syringes. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4577 Stability of Fagron's Phytobase Cream Compounded with Various Hormones. Int J Pharm Compound 06/05/2021
4572 Toward Safe Pharmacotherapy: The Interplay between Meropenem and Parenteral Nutrition Admixtures. Antibiotics 04/05/2021
4571 Levosimendan (Simdax 2.5 mg/ml) - Summary of Product Characteristics Orion Pharma 19/04/2021
4568 Long-term physico-chemical stability of 5-fluorouracile at standardised rounded doses (SRD) in MyFuser® portable infusion pump. Journal of Chemotherapy 13/04/2021
4569 Y-Site Compatibility of Intravenous Levetiracetam With Commonly Used Critical Care Medications. Hosp Pharm 13/04/2021
4570 Investigations of Physical Compatibilities of Commonly Used Intravenous Medications with and without Parenteral Nutrition in Pediatric Cardiovascular Intensive Care Unit Patients. Pharmaceuticals 13/04/2021
4567 Addition of Regular Insulin to Ternary Parenteral Nutrition: A Stability Study. Pharmaceutics 08/04/2021
4560 Stability Determination of an Extemporaneously Compounded Ambrisentan Suspension by High Performance Liquid Chromatography Analysis. J Pediatr Pharmacol Ther 07/04/2021
4561 New liquid oral formulations of hydroxychloroquine: a physicochemical stability study. Pharmaceutical Technology in Hospital Pharmacy 07/04/2021
4563 Stability study of a compounded oral solution of nicardipine for the treatment of hypertension in children. Eur J Pharm Sci 07/04/2021
4556 The Physical Compatibility of Clinically Used Concentrations of Diltiazem Hydrochloride With Heparin Sodium. J Pharm Technol 24/03/2021
4558 Compatibility of Hydroxyethyl Starch and Tranexamic Acid for Battlefield Co-Administration. Milit Med 24/03/2021
4559 Physical Compatibility and Chemical Stability of Fentanyl and Naloxone Hydrochloride in 0.9% Sodium Chloride Injection Solution for Patient-Controlled Analgesia Administration. Drug Design Dev Ther 24/03/2021
4546 Stability of pemetrexed diarginine concentrates for solution in vials and diluted in 0.9% sodium chloride and dextrose 5% polyolefin infusion bags. EJHP 23/03/2021
4547 Formulation and stability of an extemporaneously compounded propafenone hydrochloride oral suspension for children with arrhythmia. EJHP 23/03/2021
4548 Intravenous Compatibility of Ceftazidime/Avibactam and Aztreonam Using Simulated and Actual Y-site Administration. Clin Ther 23/03/2021

  Mentions Légales