Son güncelleme :
16/06/2024
Antibiyotik   Ceftazidime Avibactam  
Enjeksiyon
Çözeltilerin stabilitesi Karışımlardaki stabilitesi Stabiliteyi etkileyen faktörler Uyumluluk Uygulama yöntemi Kaynaklar Pdf
   Kimyasal yapı   

Ticari isim   Ticari isim     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Avycaz Amerika Birleşik Devletleri
Torgena Brezilya
Zavicefta Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Avustralya, Belçika, Büyük Britanya, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Lüksemburg, Macaristan, Meksika, Norveç, Peru, Romanya, Şili, Slovenya, Tunus
Çözeltilerin stabilitesi   Enjeksiyon    Çözeltilerin stabilitesi : Ceftazidime Avibactam     
Saklama kabı Çözücü Konsantrasyon Isı Saklama    Stabilite süresi Kaynaklar
Şırınga polipropilen NaCl %0,9 veya Glukoz %5 125/31,25 mg/ml 20-25°C I_ık
24 Zaman
4634
Kanıt düzeyi C+

Poliizopren elastomer Sodyum klorür % 0,9 25/6,25 mg/ml 37°C Işıktan koruyunuz
12 Zaman
4634
Kanıt düzeyi C+

Belirtilmemiş NaCl %0,9 veya Glukoz %5 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Belirtilmemiş
24 Zaman
2902
Üreticinin stabilite verileri

Belirtilmemiş NaCl %0,9 veya Glukoz %5 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Belirtilmemiş
12 Zaman
2902
Üreticinin stabilite verileri

Belirtilmemiş Laktatlı ringer 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Belirtilmemiş
24 Zaman
2902
Üreticinin stabilite verileri

Belirtilmemiş Laktatlı ringer 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Belirtilmemiş
12 Zaman
2902
Üreticinin stabilite verileri


  Mentions Légales