Posledná aktualizácia :
08/05/2024
Antibiotikum   Ceftazidime Avibactam  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Avycaz Spojené štáty Americké
Torgena Brazília
Zavicefta Argentína, Austrália, Belgicko, Čile, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Mexiko, Nemecko, Nórsko, Peru, Rumunsko, Slovinsko, Španielsko, Spojené štáty Americké, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Ceftazidime Avibactam     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Injekčná striekačka polypropylén 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 125/31,25 mg/ml 20-25°C Za svetla
24 Hodín
4634
Úroveň dôkazov C+

Polyizoprénový elastomer 0,9% chlorid sodný 25/6,25 mg/ml 37°C Chránené pred svetlom
12 Hodín
4634
Úroveň dôkazov C+

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
2902
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované 0,9% chlorid sodný alebo 5% glukóza 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
12 Hodín
2902
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované Ringerov laktátový roztok 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Nešpecifikované
24 Hodín
2902
Údaje o stabilite od výrobcu

Nešpecifikované Ringerov laktátový roztok 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Nešpecifikované
12 Hodín
2902
Údaje o stabilite od výrobcu


  Mentions Légales