Siste oppdatering :
16/06/2024
Antibiotika   Ceftazidime Avibactam  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Avycaz USA
Torgena Brasil
Zavicefta Argentina, Australia, Belgia, Chile, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Luxembourg, Mexico, Norge, Peru, Romania, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tunisia, Tyskland, Ungarn, USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Ceftazidime Avibactam     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Sprøyte polypropylen NaCl 0,9% eller glukose 5 % 125/31,25 mg/ml 20-25°C Lys
24 Tid
4634
Bevisgrad C+

Polyisopren elastomer Natriumklorid 0,9 % 25/6,25 mg/ml 37°C Beskyttes mot lys
12 Tid
4634
Bevisgrad C+

Ikke angitt NaCl 0,9% eller glukose 5 % 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
24 Tid
2902
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Ikke angitt NaCl 0,9% eller glukose 5 % 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Ikke angitt
12 Tid
2902
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Ikke angitt Ringers laktatoppløsning 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Ikke angitt
24 Tid
2902
Stabilitetsopplysninger fra produsent

Ikke angitt Ringers laktatoppløsning 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Ikke angitt
12 Tid
2902
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales