Последно актуализиране :
16/06/2024
Антибиотик   Ceftazidime Avibactam  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Avycaz Съединени Американски щати / САЩ
Torgena Бразилия
Zavicefta Австралия, Аржентина, Белгия, Великобритания, Германия, Ирландия, Испания, Италия, Люксенбург, Мексико, Норвегия, Перу, Румъния, Словения, Съединени Американски щати / САЩ, Тунис, Унгария, Финландия, Франция, Чили, Швейцария, Швеция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Ceftazidime Avibactam     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
шприц полипропилен NaCl 0,9% or Glucose 5% 125/31,25 mg/ml 20-25°C Светлина
24 Час
4634
Степен на доказаност C+

Полиизопренов еластомер Sodium chloride 0,9% 25/6,25 mg/ml 37°C Защита от светлина
12 Час
4634
Степен на доказаност C+

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
2902
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Не е уточнено
12 Час
2902
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено Ринтер лактат 8/2 >> 40/10 mg/ml 2-8°C Не е уточнено
24 Час
2902
Данни за стабилност на производителя

Не е уточнено Ринтер лактат 8/2 >> 40/10 mg/ml 25°C Не е уточнено
12 Час
2902
Данни за стабилност на производителя


  Mentions Légales