Posledná aktualizácia :
30/05/2024
Analgetikum   Buprenorphine hydrochloride  
Injekcia
Stabilita roztokov Stabilita v zmesiach Faktory ovplyvňujúce stabilitu Kompatibility Spôsob podania Odkazy na literatúru PDF
   Chemický vzorec  

Obchodný názov   Obchodný názov     

Obchodné názvy sú orientačné, a zloženie pomocných látok sa môže líšiť v závislosti od krajiny a výrobcu.

Bunondol Poľsko
Buprenex Spojené štáty Americké
Buprex Španielsko
Sublocade
Temgesic Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nórsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Veľká Británia
Stabilita roztokov   Injekcia   Stabilita roztokov : Buprenorphine hydrochloride     
Obal Rozpúšťadlo Koncentrácia Teplota Uchovávanie Trvanie stability Odkazy na lieteratúru
Sklo 0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 0,03 mg/ml 1-9°C Chránené pred svetlom
180 Dní
4314
Úroveň dôkazov B

Sklo 0,9% chlorid sodný + antibakteriálna látka 0,03 mg/ml 18-24°C Chránené pred svetlom
180 Dní
4314
Úroveň dôkazov B


  Mentions Légales