Последно актуализиране :
17/04/2024
Аналгетик   Buprenorphine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bunondol Полша
Buprenex Съединени Американски щати / САЩ
Buprex Испания
Sublocade
Temgesic Белгия, Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Обединени арабски емирства, Тунис, Франция, Холандия, Швеция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Buprenorphine hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло NaCl 0,9% + антибактериално 0,03 mg/ml 1-9°C Защита от светлина
180 Ден
4314
Степен на доказаност B

Стъкло NaCl 0,9% + антибактериално 0,03 mg/ml 18-24°C Защита от светлина
180 Ден
4314
Степен на доказаност B


  Mentions Légales