Poslední aktualizace :
08/05/2024
Analgetikum   Buprenorphine hydrochloride  
Injekce
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Bunondol Polsko
Buprenex USA
Buprex äpanÏlsko
Sublocade
Temgesic Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko, Tunisko, Velká Británie
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Buprenorphine hydrochloride     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Sklo NaCl 0,9% + antibakterial 0,03 mg/ml 1-9°C Chráněno před světlem
180 Den
4314
Úroveň zkoušky B

Sklo NaCl 0,9% + antibakterial 0,03 mg/ml 18-24°C Chráněno před světlem
180 Den
4314
Úroveň zkoušky B


  Mentions Légales