Siste oppdatering :
12/06/2024
Protonpumpehemmer   Pantoprazole sodium  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Acinil Peru
Anagastra Spania
Anetrum Argentina
Belpan India
Controloc Egypt, Hellas, Kroatia, Malaysia, Polen, Romania, Slovenia, Ungarn
Dazol India
Dole India
Ducopan India
Dunapan India
Emzole India
Epant India
Eracid India
Eupantol Frankrike
Flumetax Peru
Gastrazol
Inipomp Frankrike
Pangest Saudi-Arabia
Panto Canada
Pantoc Portugal
Pantoloc Danmark, Sverige, Østerrike
Pantoprazol Chile, Tyskland
Pantorc Italia
Pantozol Belgia, Saudi-Arabia, Sveits, Tyskland
Pantpas Tyrkia
Protium Storbritannia
Protonix USA
Segregam Colombia
Somac Australia, Finland, Norge
Zurcal Colombia, Sveits
Zurcazol Hellas
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Pantoprazole sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 20-25°C Lys
3 Dag
3220

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,16 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
20 Dag
2337
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,4 & 0,8 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
3220

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,4 & 0,8 mg/ml 20-25°C Lys
3 Dag
3220

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 0,8 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
20 Dag
2337
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,16 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
11 Dag
2337
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,4 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
3220

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,4 mg/ml 20-25°C Lys
2 Dag
3220

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,8 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
3220

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,8 mg/ml 20-25°C Lys
3 Dag
3220

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,8 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
11 Dag
2337
Bevisgrad B

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
28 Dag
3220

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 23°C-25°C Lys
48 Tid
2030
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 4 mg/ml 3°C-5°C Beskyttes mot lys
96 Tid
2030
Bevisgrad A

Ikke angitt NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,4 mg/ml 22°C Lys
48 Tid
4316


  Mentions Légales