Zadnji put ažurirano :
12/06/2024
Inhibitori protonske pumpe   Pantoprazole sodium  
Injekcija
Oralna otopina
Stabilizacija rješenja Stabilnost mješavine Stabilizacijski faktor Kompatibilnosti Način davanja lijeka Bibliografija Pdf
   Kemijska struktura  

Nekomercijalni   Nekomercijalni     

Zaštićeni nazivi su indikativni i sastav ekscipijensa može biti različit ovisno o državi i laboratorijima

Acinil Peru
Anagastra Španjolska
Anetrum Argentina
Belpan Indija
Controloc Egipat, Grčka, Hrvatska, Madžarska, Malezija, Poljska, Rumunjska, Slovenija
Dazol Indija
Dole Indija
Ducopan Indija
Dunapan Indija
Emzole Indija
Epant Indija
Eracid Indija
Eupantol Francuska
Flumetax Peru
Gastrazol
Inipomp Francuska
Pangest Saudijska Arabija
Panto Kanada
Pantoc Portugal
Pantoloc Austrija, Danska, Švedska
Pantoprazol Čile, Njemačka
Pantorc Italija
Pantozol Belgija, Njemačka, Saudijska Arabija, Švicarska
Pantpas Turska
Protium Velika Britanija
Protonix S A D
Segregam Kolumbija
Somac Australija, Finska, Norveška
Zurcal Kolumbija, Švicarska
Zurcazol Grčka
Stabilizacija rješenja   Injekcija   Stabilizacija rješenja : Pantoprazole sodium     
Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Trajanje stabilnosti Bibliografija
čaša Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 20-25°C Svjetlost
3 Dan
3220

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,16 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
20 Dan
2337
Razina dokaza B

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
3220

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 20-25°C Svjetlost
3 Dan
3220

Polivinilklorid Natrijumkorid 0,9% 0,8 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
20 Dan
2337
Razina dokaza B

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,16 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
11 Dan
2337
Razina dokaza B

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,4 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
3220

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,4 mg/ml 20-25°C Svjetlost
2 Dan
3220

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,8 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
3220

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,8 mg/ml 20-25°C Svjetlost
3 Dan
3220

Polivinilklorid Glukoza 5% 0,8 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
11 Dan
2337
Razina dokaza B

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 2-8°C Zaštićeno od svjetlosti
28 Dan
3220

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 23°C-25°C Svjetlost
48 Sat
2030
Razina dokaza A

špric polipropilen Natrijumkorid 0,9% 4 mg/ml 3°C-5°C Zaštićeno od svjetlosti
96 Sat
2030
Razina dokaza A

Nespecifičan NaCL 0,9% ili glukoza 0,4 mg/ml 22°C Svjetlost
48 Sat
4316


  Mentions Légales