Последно актуализиране :
10/07/2024
Инхибитор на протонната помпа   Pantoprazole sodium  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Acinil Перу
Anagastra Испания
Anetrum Аржентина
Belpan Индия
Controloc Гърция, Египет, Малайзия, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Хърватия
Dazol Индия
Dole Индия
Ducopan Индия
Dunapan Индия
Emzole Индия
Epant Индия
Eracid Индия
Eupantol Франция
Flumetax Перу
Gastrazol
Inipomp Франция
Pangest Саудитска Арабия
Panto Канада
Pantoc Португалия
Pantoloc Австрия, Дания, Швеция
Pantoprazol Германия, Чили
Pantorc Италия
Pantozol Белгия, Германия, Саудитска Арабия, Швейцария
Pantpas Турция
Protium Великобритания
Protonix Съединени Американски щати / САЩ
Segregam Колумбия
Somac Австралия, Норвегия, Финландия
Zurcal Колумбия, Швейцария
Zurcazol Гърция
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Pantoprazole sodium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност на стабилността Библиография
Стъкло Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 20-25°C Светлина
3 Ден
3220

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,16 mg/ml 4°C Защита от светлина
20 Ден
2337
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
3220

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 20-25°C Светлина
3 Ден
3220

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 0,8 mg/ml 4°C Защита от светлина
20 Ден
2337
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,16 mg/ml 4°C Защита от светлина
11 Ден
2337
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,4 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
3220

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,4 mg/ml 20-25°C Светлина
2 Ден
3220

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,8 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
3220

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,8 mg/ml 20-25°C Светлина
3 Ден
3220

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,8 mg/ml 4°C Защита от светлина
11 Ден
2337
Степен на доказаност B

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
28 Ден
3220

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 23°C-25°C Светлина
48 Час
2030
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 4 mg/ml 3°C-5°C Защита от светлина
96 Час
2030
Степен на доказаност A

Не е уточнено NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,4 mg/ml 22°C Светлина
48 Час
4316


  Mentions Légales