Poslední aktualizace :
12/06/2024
Inhibitor protonovÈ pumpy   Pantoprazole sodium  
Injekce
Perorální roztok
Stabilita roztoků Stabilita směsí Faktory ovlivňující stabilitu Kompatibilita Způsoby aplikace Odkazy Pdf
   Chemický vzorec  

Obchodní název   Obchodní název     

Trade names are indicative and excipients composition can be different depending on the country and manufacturers

Acinil Peru
Anagastra äpanÏlsko
Anetrum Argentina
Belpan Indie
Controloc Chorvatsko, Egypt, Malajsie, MaÔarsko, Polsko, Rumunsko, Slovinsko, ÿecko
Dazol Indie
Dole Indie
Ducopan Indie
Dunapan Indie
Emzole Indie
Epant Indie
Eracid Indie
Eupantol Francie
Flumetax Peru
Gastrazol
Inipomp Francie
Pangest Saúdská Arábie
Panto Kanada
Pantoc Portugalsko
Pantoloc Dánsko, Rakousko, Švédsko
Pantoprazol Chile, NÏmecko
Pantorc Itálie
Pantozol Belgie, NÏmecko, Saúdská Arábie, Švýcarsko
Pantpas Turecko
Protium Velká Británie
Protonix USA
Segregam Kolumbie
Somac Austrálie, Finsko, Norsko
Zurcal Kolumbie, Švýcarsko
Zurcazol ÿecko
Stabilita roztoků   Injekce   Stabilita roztoků : Pantoprazole sodium     
Obal RozpouötÏdlo Koncentrace Teplota Uchovávání Trvání stability Odkazy
Sklo Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 20-25°C SvÏtlo
3 Den
3220

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,16 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
20 Den
2337
Úroveň zkoušky B

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
28 Den
3220

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,4 & 0,8 mg/ml 20-25°C SvÏtlo
3 Den
3220

Polyvinyl chlorid Chlorid sodný 0,9% 0,8 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
20 Den
2337
Úroveň zkoušky B

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,16 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
11 Den
2337
Úroveň zkoušky B

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,4 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
3220

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,4 mg/ml 20-25°C SvÏtlo
2 Den
3220

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,8 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
28 Den
3220

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,8 mg/ml 20-25°C SvÏtlo
3 Den
3220

Polyvinyl chlorid GlukÛza 5% 0,8 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
11 Den
2337
Úroveň zkoušky B

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
28 Den
3220

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 23°C-25°C SvÏtlo
48 Hodina
2030
Úroveň zkoušky A

Stříkačka polypropylen Chlorid sodný 0,9% 4 mg/ml 3°C-5°C Chráněno před světlem
96 Hodina
2030
Úroveň zkoušky A

Nespecifikováno NaCl 0,9% nebo GlukÛza 5% 0,4 mg/ml 22°C SvÏtlo
48 Hodina
4316


  Mentions Légales