Siste oppdatering :
22/01/2021
Generell anestesi   Ketamine hydrochloride  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Aescoket Italia
Anesket Colombia, Mexico
Calypsol Malaysia, Polen, Romania, Thailand, Ungarn
Inducmina Argentina, Peru
Kanox Malaysia
Keiram Egypt, Venezuela
Keta India, Tyskland
Keta Hameln Peru
Ketafast India
Ketajet India
Ketalar Australia, Belgia, Brasil, Canada, Chile, Colombia, Danmark, De forente arabiske emirater, Finland, Irland, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Storbritannia, Sverige, Tyrkia, USA
Ketalin Mexico
Ketamar Egypt
Ketamax India, Venezuela
Ketamin Tyskland
Ketamina Argentina, Chile, Colombia, Peru, Venezuela
Ketamine Canada, Egypt, Frankrike, Irland, Italia, Malaysia, New Zealand, Romania, Tunisia, USA
Ketanest Polen
Ketanir Colombia, Ecuador, Peru
Ketashort Colombia
Ketava Malaysia
Ketmin India
Ketolar Spania
Ketsia India
Kmin India
Tekam De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Ketamine hydrochloride     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Glass Vann til injeksjon 10 mg/ml 25°C Lys
182 Dag
3435
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 25°C Ikke angitt
28 Dag
3859
Bevisgrad A

Polyvinylklorid Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 33°C Ikke angitt
7 Dag
3859
Bevisgrad A

Ikke angitt Natriumklorid 0,9 % 0,1 mg/ml 21°C Lys
24 Tid
1864
Sprøyte polypropylen Vann til injeksjon 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
30 Dag
1714
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 25°C Ikke angitt
365 Dag
2287
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 40°C Ikke angitt
365 Dag
2287
Sprøyte polypropylen Natriumklorid 0,9 % 1 mg/ml 4°C Ikke angitt
365 Dag
2287
Sprøyte polypropylen Ingen 10 mg/ml 25°C Ikke angitt
100 Dag
4303
Bevisgrad A

Sprøyte polypropylen Ingen 50 mg/ml 25°C Beskyttes mot lys
180 Dag
3874
Bevisgrad D

Sprøyte polypropylen Ingen 50 mg/ml 25°C Ikke angitt
50 Dag
3911

  Mentions Légales