Последно актуализиране :
16/01/2021
Общ анестетик   Ketamine hydrochloride  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Aescoket Италия
Anesket Колумбия, Мексико
Calypsol Малайзия, Полша, Румъния, Тайланд, Унгария
Inducmina Аржентина, Перу
Kanox Малайзия
Keiram Венецуела, Египет
Keta Германия, Индия
Keta Hameln Перу
Ketafast Индия
Ketajet Индия
Ketalar Австралия, Белгия, Бразилия, Великобритания, Дания, Ирландия, Канада, Колумбия, Люксенбург, нова Зеландия, Норвегия, Обединени арабски емирства, Португалия, Съединени Американски щати / САЩ, Турция, Финландия, Холандия, Чили, Швеция
Ketalin Мексико
Ketamar Египет
Ketamax Венецуела, Индия
Ketamin Германия
Ketamina Аржентина, Венецуела, Колумбия, Перу, Чили
Ketamine Египет, Ирландия, Италия, Канада, Малайзия, нова Зеландия, Румъния, Съединени Американски щати / САЩ, Тунис, Франция
Ketanest Полша
Ketanir Еквадор, Колумбия, Перу
Ketashort Колумбия
Ketava Малайзия
Ketmin Индия
Ketolar Испания
Ketsia Индия
Kmin Индия
Tekam Обединени арабски емирства, Саудитска Арабия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Ketamine hydrochloride     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Стъкло Вода за инжекции 10 mg/ml 25°C Светлина
182 Ден
3435
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Не е уточнено
28 Ден
3859
Степен на доказаност A

Поливинил хлорид Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 33°C Не е уточнено
7 Ден
3859
Степен на доказаност A

Не е уточнено Sodium chloride 0,9% 0,1 mg/ml 21°C Светлина
24 Час
1864
шприц полипропилен Вода за инжекции 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
30 Ден
1714
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 25°C Не е уточнено
365 Ден
2287
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 40°C Не е уточнено
365 Ден
2287
шприц полипропилен Sodium chloride 0,9% 1 mg/ml 4°C Не е уточнено
365 Ден
2287
шприц полипропилен Няма 10 mg/ml 25°C Не е уточнено
100 Ден
4303
Степен на доказаност A

шприц полипропилен Няма 50 mg/ml 25°C Защита от светлина
180 Ден
3874
Степен на доказаност D

шприц полипропилен Няма 50 mg/ml 25°C Не е уточнено
50 Ден
3911

  Mentions Légales