Senaste uppdateringen :
11/08/2022
Antibiotikum   Penicillin G potassium  
Injektion
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Kompatibilitet Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Crystacillin Slovenien
Kristapen Turkiet
Kristasil Turkiet
Pen potassium Iran
Penicillin Ungern
Penicillin G Pot Turkiet
Penicillina potassica Italien, Rumänien
Penicilline G potassium Förenta Staterna, Japan
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Penicillin G potassium     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Polyvinylklorid Vatten för injektion 0,1 & 0,2 MUI/ml 25°C Ej angiven
3 Dag
13
Evidensnivå B

Polyvinylklorid Vatten för injektion 0,2 MUI/ml 5°C Skyddas från ljus
14 Dag
13
Evidensnivå B

Polyvinylklorid NaCl 0,9 % eller glukos 5 % 0,04 MUI/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
573
Biologisk analys

Polyvinylklorid Glukos 5 % 0,02 MUI/ml -20°C Skyddas från ljus
30 Dag
576
Biologisk analys


  Mentions Légales