Последно актуализиране :
25/05/2022
Антибиотик   Penicillin G potassium  
Инжекция/Инжекционен
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Съвместимост Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Crystacillin Словения
Kristapen Турция
Kristasil Турция
Pen potassium Иран
Penicillin Унгария
Penicillin G Pot Турция
Penicillina potassica Италия, Румъния
Penicilline G potassium Съединени Американски щати / САЩ, Япония
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Penicillin G potassium     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Поливинил хлорид Вода за инжекции 0,1 & 0,2 MUI/ml 25°C Не е уточнено
3 Ден
13
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид Вода за инжекции 0,2 MUI/ml 5°C Защита от светлина
14 Ден
13
Степен на доказаност B

Поливинил хлорид NaCl 0,9% or Glucose 5% 0,04 MUI/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
573
Биологичен анализ

Поливинил хлорид Glucose 5% 0,02 MUI/ml -20°C Защита от светлина
30 Ден
576
Биологичен анализ


  Mentions Légales