Siste oppdatering :
11/08/2022
Antibiotika   Penicillin G potassium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Crystacillin Slovenia
Kristapen Tyrkia
Kristasil Tyrkia
Pen potassium Iran
Penicillin Ungarn
Penicillin G Pot Tyrkia
Penicillina potassica Italia, Romania
Penicilline G potassium Japan, USA
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Penicillin G potassium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Polyvinylklorid Vann til injeksjon 0,1 & 0,2 MUI/ml 25°C Ikke angitt
3 Dag
13
Bevisgrad B

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 0,2 MUI/ml 5°C Beskyttes mot lys
14 Dag
13
Bevisgrad B

Polyvinylklorid NaCl 0,9% eller glukose 5 % 0,04 MUI/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
573
Biologisk metode

Polyvinylklorid Glukose 5 % 0,02 MUI/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
576
Biologisk metode


  Mentions Légales