Siste oppdatering :
26/09/2023
Antibiotika   Cefoxitin sodium  
Injeksjon
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Kompatibilitet Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Altraxitina Portugal
Cefociclin Italia
Cefox Brasil
Cefoxit Brasil
Cefoxitin Australia, Canada, USA, Østerrike
Cefoxitina Argentina, Brasil, Colombia, Portugal, Spania
Cefton Brasil
Destrepen Hellas
Foxitin De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia
Kefox Hellas
Mefoxil Hellas
Mefoxin Australia, Italia, Luxembourg, Nederland, USA
Mefoxitin Sveits, Tyskland, Venezuela, Østerrike
Metaptyl Sverige
Renoxitin Storbritannia
Tifox Italia
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Cefoxitin sodium     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Varighet av stabilitet Referanser
Glass NaCl 0,9% eller glukose 5 % 20 mg/ml 25°C Lys
48 Tid
418
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Vann til injeksjon 40 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
440
Bevisgrad D

Polyvinylklorid Glukose 5 % 20 mg/ml -20°C Beskyttes mot lys
30 Dag
576
Biologisk metode

Sprøyte polypropylen Glukose 5 % 125 mg/ml 20-25°C Lys
12 Tid
4634
Bevisgrad C+

Polyisopren elastomer Glukose 5 % 5 & 60 mg/ml 4°C Beskyttes mot lys
10 Dag
604
Stabilitetsopplysninger fra produsent


  Mentions Légales