Senaste uppdateringen :
27/09/2020
Antibiotikum   Isoniazid  
Injektion
Oral lösning
Lösningars stabilitet Stabilitet i blandningar Faktorer som påverkar stabiliteten Inkompatibiliteter Administreringssätt Hänvisningar Pdf
   Molekylstruktur  

Varunamn   Varunamn     

Angivna handelsnamn på läkemedel är enbart vägledande då formulering inklusive hjälpämnen kan variera mellan länder och tillverkare

Bitub Rumänien
Cemidon Spanien
Dianicotyl Grekland
Isoniazid Förenta Staterna, Storbritannien
Isoniazida Portugal
Isozid Tyskland
Nicozid Italien
Nidrazid Förenta Staterna
Rimifon Frankrike
Tebesium Tyskland
Lösningars stabilitet   Injektion   Lösningars stabilitet : Isoniazid     
Behållare Lösningsmedel Koncentration Temperatur Förvaring Hållbarhetstid Hänvisningar
Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,5 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
72 Timma
4113
Evidensnivå D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,5 mg/ml 20-25°C Skyddas från ljus
72 Timma
4113
Evidensnivå D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 6 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
72 Timma
4113
Evidensnivå D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 6 mg/ml 20-25°C Skyddas från ljus
72 Timma
4113
Evidensnivå D

Polyolefin Glukos 5 % 6 mg/ml 2-8°C Skyddas från ljus
24 Timma
4113
Evidensnivå D


  Mentions Légales