Последно актуализиране :
27/09/2020
Антибиотик   Isoniazid  
Инжекция/Инжекционен
Орален разтвор
Стабилност на разтвори Стабилност на смеси Фактори, повлияващи стабилността Несъвместимости Път на въвеждане Библиография Pdf
   Химична структура  

Търговско наименование   Търговско наименование     

Търговските имена са примерни и съставът на помощните вещества може да бъде различен в зависимост от държавата и лабораториите

Bitub Румъния
Cemidon Испания
Dianicotyl Гърция
Isoniazid Великобритания, Съединени Американски щати / САЩ
Isoniazida Португалия
Isozid Германия
Nicozid Италия
Nidrazid Съединени Американски щати / САЩ
Rimifon Франция
Tebesium Германия
Стабилност на разтвори   Инжекция/Инжекционен   Стабилност на разтвори : Isoniazid     
Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,5 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
72 Час
4113
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,5 mg/ml 20-25°C Защита от светлина
72 Час
4113
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 6 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
72 Час
4113
Степен на доказаност D

Полиолефин Sodium chloride 0,9% 6 mg/ml 20-25°C Защита от светлина
72 Час
4113
Степен на доказаност D

Полиолефин Glucose 5% 6 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
24 Час
4113
Степен на доказаност D


  Mentions Légales