Siste oppdatering :
27/09/2020
Antibiotika   Isoniazid  
Injeksjon
Mikstur
Oppløsningsstabilitet Stabilitet i blandinger Faktorer som påvirker stabiliteten Uforlikeligheter Administrasjonsmåte Referanser Pdf
   Kjemisk struktur  

Handelsnavn   Handelsnavn     

Handelsnavn er veiledende og sammensetning av hjelpestoffer kan være forskjellig avhengig av land og produsent

Bitub Romania
Cemidon Spania
Dianicotyl Hellas
Isoniazid Storbritannia, USA
Isoniazida Portugal
Isozid Tyskland
Nicozid Italia
Nidrazid USA
Rimifon Frankrike
Tebesium Tyskland
Oppløsningsstabilitet   Injeksjon   Oppløsningsstabilitet : Isoniazid     
Beholder Oppløsningsmiddel Konsentrasjon Temperatur Oppbevaring Tidsrom Referanser
Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,5 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
72 Tid
4113
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,5 mg/ml 20-25°C Beskyttes mot lys
72 Tid
4113
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 6 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
72 Tid
4113
Bevisgrad D

Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 6 mg/ml 20-25°C Beskyttes mot lys
72 Tid
4113
Bevisgrad D

Polyolefin Glukose 5 % 6 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
24 Tid
4113
Bevisgrad D


  Mentions Légales