Τελευταία ενημέρωση :
11/08/2022
Περίληψη καταλόγων   Περίληψη καταλόγων  

Αυτή η σελίδα επιτρέπει εγκάρσιες συμβουλές για πληροφορίες σταθερότητας.

Σταθερότητα και συμβατότητα των φαρμάκων
Παράγοντας που επηρεάζει τη σταθερότητα
Συμβατότητες
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Συστατικό Υποδοχέας Διαλυτικό Συγκέντρωση Θερμοκρασία Αποθήκευση Διάρκεια Βιβλιογραφία
Ενέσιμο Cefepime dihydrochloride Απροσδιόριστο Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 25°C
7 Ημέρα
1290
Ενέσιμο Cefepime dihydrochloride Απροσδιόριστο Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 37°C
48 Ώρα
1290
Ενέσιμο Cefepime dihydrochloride Απροσδιόριστο Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 4°C Προστατεύετε από το φως
14 Ημέρα
1290

  Mentions Légales