Последно актуализиране :
11/08/2022
Съдържание    Съдържание   

Тази страница позволява кръстосана проверка на информацията за стабилност

Стабилност на лекарствени препарати
Фактори, повлияващи стабилността
Съвместимост
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Състав / молекула Контейнер Разтворител Концентрация Температура Съхранение Продължителност Библиография
Инжекция/Инжекционен Cefepime dihydrochloride Не е уточнено Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 25°C
7 Ден
1290
Инжекция/Инжекционен Cefepime dihydrochloride Не е уточнено Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 37°C
48 Час
1290
Инжекция/Инжекционен Cefepime dihydrochloride Не е уточнено Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 4°C Защита от светлина
14 Ден
1290

  Mentions Légales