Zadnji put ažurirano :
11/08/2022
Liste sazetaka   Liste sazetaka  

Ova stranica omogućuje cross-konzultacije stabilnosti podataka.

Stabilnost farmaceutskih pripravaka
Stabilizacijski faktor
Kompatibilnosti
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Molekula Kontejner Sredstvo za rastapanje Koncentracija Temperatura Konzerviranje Vremensko trajanje Bibliografija
Injekcija Cefepime dihydrochloride Nespecifičan Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 25°C
7 Dan
1290
Injekcija Cefepime dihydrochloride Nespecifičan Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 37°C
48 Sat
1290
Injekcija Cefepime dihydrochloride Nespecifičan Deflex® PD 1.5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 4°C Zaštićeno od svjetlosti
14 Dan
1290

  Mentions Légales