Cập nhật lần cuối :
11/08/2022
Danh sách tóm tắt   Danh sách tóm tắt  

Trang này cho phép tham khảo chép các dữ liệu về độ ổn định.

Tính ổn định của các chế phẩm
Những yếu tố ảnh hưởng đến độ ổn định
Khả năng tương thích
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y -      Pdf
Phân tử Bao bì Dung môi Nồng độ Nhiệt độ Bảo quản Khoảng thời gian Mục lục
Dạng tiêm Cefepime dihydrochloride Không rõ Deflex® PD 1,5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 25°C
7 Ngày
1290
Dạng tiêm Cefepime dihydrochloride Không rõ Deflex® PD 1,5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 37°C
48 Giờ
1290
Dạng tiêm Cefepime dihydrochloride Không rõ Deflex® PD 1,5% glucose (Fresenius) 0,1 mg/ml 4°C Tránh ánh sáng
14 Ngày
1290

  Mentions Légales