Son güncelleme :
24/05/2023
Kaynaklar   Kaynaklar 4714  
Tip : Afiş
Icone.pdf
629Ko

Araştırma Takımlar : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Yazarlar : Vieillard V, Paul M
Başlık : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Numara : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Kanıt Düzeyi : 
Kanıt düzeyi A+
Fiziksel stabilite : 
Türbidimetri(bulanıklık ölçümü) Protein: Boyut Elem Kromotografisi Protein:Dinamik Işık Dağılımı 
Kimyasal Stabilite : 
Protein: iyonik kromatografi
Diğer metodlar : 
PH ölçümü Osmolalite Ölçümü 
Yorumlar : 

Listeler
Enjeksiyon Bevacizumab Kanser ilaç
Çözeltilerin stabilitesi Cam Yok 25 mg/ml 20-25°C Işıktan koruyunuz
15 Gün
Biyobenzer
Çözeltilerin stabilitesi Poliolefin Sodyum klorür % 0,9 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Belirtilmemiş
3 Gün
Biyobenzer
Çözeltilerin stabilitesi Poliolefin Sodyum klorür % 0,9 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Işıktan koruyunuz
90 Gün
Biyobenzer
Çözeltilerin stabilitesi Kısmen kullanılmış flakonlar Yok 25 mg/ml 4°C Işıktan koruyunuz
60 Gün
Biyobenzer

  Mentions Légales