Viimane versioon :
24/05/2023
Viited   Viited 4714  
Tüüp : Plakat
Icone.pdf
629Ko

Uurimisrühmad : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Autor : Vieillard V, Paul M
Pealkiri : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Publikatsioon : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Tõendite tase : 
Tõenduspõhisuse tase A+
Füüsikaline stabiilsus : 
Turbidimeetria Valk: molekulaareksklusioonkromatograafia Valk: dünaamiline valguse hajumine 
Keemiline püsivus : 
Valk: ioonkromatograafia
Muud meetodid : 
PH mõõtmine Osmolaalsuse mõõtmine 
Kommentaarid : 

Ingredientide nimekiri
SüsteravimBevacizumab Vähiravimite
Stabiilsus lahustes Klaas Mitte ükski 25 mg/ml 20-25°C Kaitsta valguse eest
15 Päev
Biosimilar
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Pole täpsustatud
3 Päev
Biosimilar
Stabiilsus lahustes Polüolefiin Naatriumkloriid 0.9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
90 Päev
Biosimilar
Stabiilsus lahustes Osaliselt kasutatud pudelid Mitte ükski 25 mg/ml 4°C Kaitsta valguse eest
60 Päev
Biosimilar

  Mentions Légales