Poslední aktualizace :
16/06/2024
Odkazy   Odkazy 4714  
Typ : Plakát
Icone.pdf
629Ko

Výzkumné týmy : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Autor : Vieillard V, Paul M
Titul : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Référence : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky A+
Fyzikální stabilita : 
Turbidimetrie Bílkoviny: gelová chromatografie Bílkoviny: dynamický rozptyl světla 
Chemická stabilita : 
Bílkoviny: iontová chromatografie
Jiné metody : 
Měření pH Měření osmolality 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceBevacizumab Rakovina drog
Stabilita roztoků Sklo Žádné 25 mg/ml 20-25°C Chráněno před světlem
15 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků částečně použité lahvičky Žádné 25 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
60 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Nespecifikováno
3 Den
Biotechnologický
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Chráněno před světlem
90 Den
Biotechnologický

  Mentions Légales