Последно актуализиране :
15/04/2024
Библиография   Библиография 4714  
Вид : Плакат
Icone.pdf
629Ko

Изследователски екипи : Créteil - Henri Mondor University Hospital, Department of Pharmacy
Автори : Vieillard V, Paul M
Заглавие : Etude de stabilité d'un biosimilaire du Bevacizumab dans les flacons et après dilution dans du NaCl 0.9% en poche de polyoléfine.
Референция : GERPAC Congrès - octobre 2022 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност A+
физическа стабилност : 
турбидиметрия Протеин: ексклузионна хроматография Протеин: динамично разсейване на светината 
Химическа стабилност : 
Протеини: йонна хроматография
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенBevacizumab противораково лекарство
Стабилност на разтвори Стъкло Няма 25 mg/ml 20-25°C Защита от светлина
15 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори частично използвани бутилки Няма 25 mg/ml 4°C Защита от светлина
60 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 25°C Не е уточнено
3 Ден
биоподобното
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 1,4 & 16,5 mg/ml 4°C Защита от светлина
90 Ден
биоподобното

  Mentions Légales