Siste oppdatering :
28/02/2024
Referanser   Referanser 4677  
Type : Plakat

Forskerteamet : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Forfattere : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Tittel : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Nummer : EAHP Congress Vienna 2022

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende Partikkeltelling 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - deteksjon med diodearray
Stabilitet etablert med 95 % av den opprinnelige konsentrasjonen
Andre metoder : 
PH-måling Osmolalitetsmåling 
Kommentarer : 

Lister
InjeksjonThiotepa Kreft narkotika
Faktorer som påvirker stabiliteten Temperatur 25°C Induserer Redusert stabilitet
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 1 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 1 mg/ml 25°C Lys
3 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 2 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 3 mg/ml 2-8°C Beskyttes mot lys
14 Dag
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Glukose 5 % 3 mg/ml 25°C Lys
5 Dag

  Mentions Légales