Последно актуализиране :
30/05/2024
Библиография   Библиография 4677  
Вид : Плакат

Изследователски екипи : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Автори : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Заглавие : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Референция : EAHP Congress Vienna 2022

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка Преброяване на частиците 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - диоден детектор
Стабилност, определена като 95% от първоначалната концентрация
Други методи : 
PH измерване Измерване на осмотичното налягане 
Коментари : 

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенThiotepa противораково лекарство
Фактори, повлияващи стабилността Температура 25°C Предизвиква Намалена стабилност
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 1 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 1 mg/ml 25°C Светлина
3 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 2 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 3 mg/ml 2-8°C Защита от светлина
14 Ден
Стабилност на разтвори Полиолефин Glucose 5% 3 mg/ml 25°C Светлина
5 Ден

  Mentions Légales