Poslední aktualizace :
24/05/2023
Odkazy   Odkazy 4677  
Typ : Plakát

Výzkumné týmy : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autor : Linxweiler H, Thiesen J, Krämer I.
Titul : Physicochemical stability of diluted "Thiotepa Riemser" infusion solutions in prefilled 5% glucose infusion bags.
Référence : EAHP Congress Vienna 2022

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky C+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Počítání částic 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce diodovým polem
Stabilita stanovena s 95% původní koncentrace
Jiné metody : 
Měření pH Měření osmolality 
Komentáře : 

Seznamy
InjekceThiotepa Rakovina drog
Faktory ovlivňující stabilitu Teplota 25°C Indukuje Snížená stabilita
Stabilita roztoků Polyoleofin GlukÛza 5% 1 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin GlukÛza 5% 1 mg/ml 25°C SvÏtlo
3 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin GlukÛza 5% 2 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin GlukÛza 5% 3 mg/ml 2-8°C Chráněno před světlem
14 Den
Stabilita roztoků Polyoleofin GlukÛza 5% 3 mg/ml 25°C SvÏtlo
5 Den

  Mentions Légales