Cập nhật lần cuối :
10/07/2024
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4518  
Loại : Tạp chí
Đường dẫn internet : 10.1136/ejhpharm-2020-002408

đội nghiên cứu : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Các tác giả : Mohr A, Krämer I.
Tiêu đề : In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion.
Tài liệu trích dẫn : EJHP 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng C+
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmThiamazole Hormon
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,48 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ
Tính ổn định của các dung dịch Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 0,96 mg/ml 25°C Ánh sáng
24 Giờ

  Mentions Légales