Последно актуализиране :
15/04/2024
Библиография   Библиография 4518  
Вид : Списание
Уеб връзка : 10.1136/ejhpharm-2020-002408

Изследователски екипи : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Автори : Mohr A, Krämer I.
Заглавие : In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion.
Референция : EJHP 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност C+
физическа стабилност : 
Визуалната проверка 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенThiamazole Хормон
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,48 mg/ml 25°C Светлина
24 Час
Стабилност на разтвори Полиолефин Sodium chloride 0,9% 0,96 mg/ml 25°C Светлина
24 Час

  Mentions Légales