Poslední aktualizace :
10/07/2024
Odkazy   Odkazy 4518  
typ : noviny
internetový odkaz : 10.1136/ejhpharm-2020-002408

výzkumné týmy : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autor : Mohr A, Krämer I.
titul : In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion.
Référence : EJHP 2020

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky C+
Fyzikální stabilita : 
Vzhled 
chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena

Seznamy
injekceThiamazole Hormon
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 0,48 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina
Stabilita roztoků Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 0,96 mg/ml 25°C SvÏtlo
24 Hodina

  Mentions Légales