Siste oppdatering :
15/09/2023
Referanser   Referanser 4518  
Type : Journal
Internett-koblingen : 10.1136/ejhpharm-2020-002408

Forskerteamet : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Forfattere : Mohr A, Krämer I.
Tittel : In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion.
Nummer : EJHP 2020

Nivå of Evidence : 
Bevisgrad C+
Fysisk stabilitet : 
Visuelt utseende 
Kjemisk stabilitet : 
Høyytelses væskekromatografi (HPLC) - UV-deteksjon
Andre metoder : 
PH-måling 
Kommentarer : 
Stabilitetsindikerende evne utilstrekkelig vurdert

Lister
InjeksjonThiamazole Hormon
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,48 mg/ml 25°C Lys
24 Tid
Oppløsningsstabilitet Polyolefin Natriumklorid 0,9 % 0,96 mg/ml 25°C Lys
24 Tid

  Mentions Légales