Posledná aktualizácia :
04/12/2023
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4518  
Typ : Časopis
Internetový odkaz : 10.1136/ejhpharm-2020-002408

Výskumné tímy : Mayence - University Medical Center, Johannes Gutenberg
Autori : Mohr A, Krämer I.
Titul : In-use stability of diluted thiamazole (methimazole) infusion solutions in prefilled 0.9% sodium chloride infusion bags for continuous infusion.
Référence : EJHP 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov C+
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaThiamazole Hormón
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,48 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín
Stabilita roztokov Polyolefín 0,9% chlorid sodný 0,96 mg/ml 25°C Za svetla
24 Hodín

  Mentions Légales