Cập nhật lần cuối :
27/01/2021
Tài liệu tham khảo   Tài liệu tham khảo 4479  
Loại : Tạp chí

đội nghiên cứu : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Các tác giả : Closset M, Goderniaux N, Colsoul M-L, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Odou P, Hecq J-D, galanti L.
Tiêu đề : Long term stability of an admixture of alizapride and ondansetron in 0.9% sodium chloride solution polyolefin bags stored at 5 +/- 3°C.
Tài liệu trích dẫn : J Oncol Pharm Practice 2020

Mức độ chứng cứ : 
Cấp độ bằng chứng D
Độ ổn định vật lý : 
Quan sát bằng mắt thường Đo độ đục 
Độ ổn định hóa học : 
Sắc ký lỏng hiệu năng cao - Đầu dò UV (HPLC-UV)
Các phương pháp khác : 
Đo lường độ pH 
Các nhận xét : 
Khả năng chỉ báo độ ổn định không được đánh giá đầy đủ

Danh sách các chất
Dạng tiêmAlizapride hydrochloride Thuốc chống nôn
Dạng tiêmOndansetron hydrochloride Thuốc chống nôn
Độ ổn định khi trộn lẫn
Nhựa polyolefin NaCl 0,9% 2-8°C Không rõ
Dạng tiêm Alizapride hydrochloride 0,926 mg/ml
Dạng tiêm Ondansetron hydrochloride 0,074 mg/ml
56 Ngày

  Mentions Légales