Poslední aktualizace :
22/01/2021
Odkazy   Odkazy 4479  
Typ : Noviny

Výzkumné týmy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autor : Closset M, Goderniaux N, Colsoul M-L, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Odou P, Hecq J-D, galanti L.
Titul : Long term stability of an admixture of alizapride and ondansetron in 0.9% sodium chloride solution polyolefin bags stored at 5 +/- 3°C.
Référence : J Oncol Pharm Practice 2020

Úroveň důkazu : 
Úroveň zkoušky D
Fyzikální stabilita : 
Vzhled Turbidimetrie 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie - detekce UV
Jiné metody : 
Měření pH 
Komentáře : 
Indikační kapacita stability nedostatečně ohodnocena

Seznamy
InjekceAlizapride hydrochloride Antiemetikum
InjekceOndansetron hydrochloride Antiemetikum
Stabilita směsí
Polyoleofin Chlorid sodný 0,9% 2-8°C Nespecifikováno
Injekce Alizapride hydrochloride 0,926 mg/ml
Injekce Ondansetron hydrochloride 0,074 mg/ml
56 Den

  Mentions Légales