Последно актуализиране :
22/01/2021
Библиография   Библиография 4479  
Вид : Списание

Изследователски екипи : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Автори : Closset M, Goderniaux N, Colsoul M-L, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Odou P, Hecq J-D, galanti L.
Заглавие : Long term stability of an admixture of alizapride and ondansetron in 0.9% sodium chloride solution polyolefin bags stored at 5 +/- 3°C.
Референция : J Oncol Pharm Practice 2020

Ниво на доказателства : 
Степен на доказаност D
физическа стабилност : 
Визуалната проверка турбидиметрия 
Химическа стабилност : 
Високоефективна Тънкослойна хроматография - ултравиолетов детектор
Други методи : 
PH измерване 
Коментари : 
Неадекватно оценена способност да показва стабилност

Списък с лекарства
Инжекция/ИнжекционенAlizapride hydrochloride Антиеметик
Инжекция/ИнжекционенOndansetron hydrochloride Антиеметик
Стабилност на смеси
Полиолефин Sodium chloride 0,9% 2-8°C Не е уточнено
Инжекция/Инжекционен Alizapride hydrochloride 0,926 mg/ml
Инжекция/Инжекционен Ondansetron hydrochloride 0,074 mg/ml
56 Ден

  Mentions Légales