Posledná aktualizácia :
27/01/2021
Odkazy na literatúru   Odkazy na literatúru 4479  
Typ : Časopis

Výskumné tímy : Mont Godinne - Drug Stability Research Group (DSRG) - CHU UCL NAMUR, site de Godinne
Autori : Closset M, Goderniaux N, Colsoul M-L, Soumoy L, Bihin B, Jamart J, Odou P, Hecq J-D, galanti L.
Titul : Long term stability of an admixture of alizapride and ondansetron in 0.9% sodium chloride solution polyolefin bags stored at 5 +/- 3°C.
Référence : J Oncol Pharm Practice 2020

Úroveň dôkazu : 
Úroveň dôkazov D
Fyzikálna stabilita : 
Vizuálna kontrola Turbidimetria 
Chemická stabilita : 
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia - ultrafialový detektor
Iné metódy : 
Meranie pH 
Komentáre : 
Schopnosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotenáosť určiť stabilitu nedostatočne hodnotená

Zoznam zlúčenín
InjekciaAlizapride hydrochloride Antiemetikum
InjekciaOndansetron hydrochloride Antiemetikum
Stabilita v zmesiach
Polyolefín 0,9% chlorid sodný 2-8°C Nešpecifikované
Injekcia Alizapride hydrochloride 0,926 mg/ml
Injekcia Ondansetron hydrochloride 0,074 mg/ml
56 Dní

  Mentions Légales